تبلیغات
ღஞ فرشته ی تنها ஞღ - قبض روح


با سیری در آیات کریمه قرآن مجید با این مطلب مواجه می شویم که قبض ارواح گاهی به خدا نسبت داده

شده، گاهی به ملک الموت (عزرائیل) و گاهی نیز به فرشتگان مرگ:

1- «الله یتوفی الانفس حین موتها ؛ خداوند جانها را به وقت مرگ کاملا دریافت می دارد.» (زمر/42)

2- «قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ؛ بگو : جان شما را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده دریافت

می دارد.» (سجده/11)
3- «حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون ؛ تا اینکه چون مرگ یکی از آنان فرا رسد،

رسولان ما جان او را می گیرند، و ایشان کوتاهی نمی کنند.» (انعام/61)

کمی دقت در آیات فوق، نشان می دهد که هیچ گونه تضادی در میان آنها نیست؛ زیرا قبض کننده اصلی ذات

پاک خداست، آن گاه در عالم اسباب« فرشته مرگ»، یعنی عزرائیل مجری این فرمان است و او نیز به وسیله

گروهی از فرشتگان و رسولان الهی این مأموریت را انجام می دهد.

امام صادق(ع) می فرماید:«از ملک الموت سؤال شد: چگونه در یک لحظه ارواح را قبض می کنی، در حالی

که بعضی از آنها در مغرب و بعضی در مشرق است؟ ملک الموت پاسخ داد: من این ارواح را به خود می خوانم

و آنها مرا اجابت می کنند.»

سپس حضرت ادامه داد:«ملک الموت گفت: دنیا در میان دست های من همچون ظرفی است در میان دست

های شما که هر آنچه می خواهید از آن می خورید، و نیز در دنیا در پیش من هم چون درهمی است نزد شما

که هر آنگونه می خواهید آن را به گردش در می آورید» [
من لا یحضره الفقیه، ج 1/ ص 134 (ح 354)].

نیز آن حضرت در پاسخ به کسی که مرگ ناگهانی عده زیاد را عجیب می دانست، فرمود:« خداوند متعال برای

ملک الموت یاران و دستیارانی از ملائکه قرار داده است که آنان ارواح را قبض می کنند. همان گونه که رئیس

نگهبانان برای خود دستیارانی دارد و آنان را برای حوایج مختلف به کار می گیرد» [
همان/ص 136(ح 368)].

استاد شهید مطهری در این باره می نویسد: از خواص یک حقیقت مجرد این است که زمانی و مکانی نیست،

 یعنی با همه زمان ها و مکان ها علی السویه است، نسبت او با اشیاء علی السویه است، ولی نسبت اشیاء با او متفاوت است.
برای یک ملک، تمام عالم طبیعت یکسان است، این است معنای این که گفته می شود عزرائیل بر عالم آن

چنان تسلط دارد که یک انسان بر کف دستش. عزرائیل در یک نقطه معینی نیست که از آنجا بخواهد به اینجا بیاید.

خلاصه این که، ملک الموت برای قبض ارواح مردم از حجاب های جهان غیب تجلی می کند. این تجلی را هر

محتضری ادراک نمی کند، هر کسی در آن حال این مقام را ندارد که جلوه فرشته مرگ را ببیند. بسیاری از

مردم هستند که مأموران این فرشته را مشاهده می کنند.*


--------------------------
 از: فرشتگان، اثر علیرضا رجالی تهرانی/ص 115
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.